Gemeente Den Helder Concerndirectie

Teammanager Sociaal Domein (36 uur)

Vacaturenummer 21064

Resultaatgerichte, inspirerende peoplemanager

Wat ga je doen?

Den Helder. Daar gebeurt veel. In de Noord-Hollandse stad met ruim 56.000 inwoners wordt volop ontwikkeld en het gaat goed. De stad is opgeknapt, er wordt geïnvesteerd en gebouwd. Om op deze groei en de toekomstige uitdagingen voor te sorteren, heeft de gemeente vijf maatschappelijke opgaven centraal gesteld voor de komende jaren: aantrekkelijke woonstad, ondernemende stad, betekenis voor de regio, zorg op maat en leefbare stad.

Als teammanager Sociaal Domein stuur je een groot team (40 – 60 medewerkers) van specialisten aan. De specialisten bezitten de inhoudelijke kennis van het sociaal domein op het gebied van zorg, jeugd en participatie. Jouw uitdaging is enerzijds de ontwikkeling van medewerkers en anderzijds het neerzetten van resultaten die bijdragen aan het wijkgericht en opgavegericht werken, de werkwijze van Den Helder om de complexe opgaven van de toekomst het hoofd te bieden. Je zorgt dat de juiste medewerker op de juiste plek zit en coacht jouw mensen in hun vakinhoudelijke ontwikkeling. Je hebt zorg en aandacht, biedt een luisterend oor en stuurt tegelijkertijd op resultaat en kwaliteit.

Gemeente Den Helder heeft de ontwikkeling ingezet richting wijkgericht werken. Dat betekent dat men het werk binnen het sociaal domein anders gaat organiseren, waarin multidisciplinaire teams wijkgericht gaan samenwerken vanuit een integrale benadering richting de doelgroep. Je wordt uitgenodigd om in dit proces mee te bewegen en mee te denken. Een uniek moment om in te stappen dus.

Mensen uit jouw team kunnen daarnaast mee werken in multidisciplinaire teams, die specifiek zijn gesitueerd rondom de vijf grote maatschappelijke opgaven. Deze opgaven worden geleid door een vijftal opgavemanagers, met wie je als teammanager vanzelfsprekend intensief  samenwerkt.

Werken voor Den Helder doe je vanuit de kernwaarden vertrouwen, lef en trots.

Plaats in de organisatie

Bij gemeente Den Helder werken 12 teammanagers, waarvan jij er één bent. De lijnen zijn kort en de gemeentesecretaris is jouw leidinggevende. Binnen het sociaal domein werken in totaal 160 mensen, op dit moment verdeeld over drie teams: Zorg, Jeugd en Participatie. Mensen in het team zijn bevlogen en trots op hun werk. De betrokkenheid is groot. Elk team staat onder leiding van een teammanager. Vanuit de beweging naar wijkgericht werken kan het zijn dat er op termijn een nieuwe teamsamenstelling ontstaat.

Gezien de complexe grootstedelijke problematiek heeft het sociaal domein binnen Den Helder een prominente plek in de portefeuille. Dat betekent dat het sociaal domein een substantieel deel (50%) van de gemeentebegroting uitmaakt.

Den Helder biedt

Het gaat om een functie voor 36 uur per week. De functie is ingeschaald in schaal 12 met een bijbehorend salarisniveau van minimaal € 4.279,-- en maximaal € 5.872,-- bruto per maand (salarispeil 1 oktober 2020). Daarnaast biedt Den Helder een ruim keuzebudget en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Gedeeltelijk thuiswerken is vanzelfsprekend mogelijk.

Gemeente Den Helder

Den Helder is een groeiende stad, volop in ontwikkeling. De stad, bekend van offshore-activiteiten en als thuishaven van de marine, is aan drie kanten omringd door de zee, en dat zie je terug in het maritieme karakter van de stad. Met het duingebied, de zee en de Stelling van Den Helder, monumentale  schouwburg en bibliotheek heeft Den Helder ook veel cultuurschatten te bieden. Een bloeiende gemeente waar het de komende jaren bruist van energie. Den Helder heeft een centrumfunctie en huisvest daarom veel voorzieningen voor de Kop van Noord-Holland. Complexe vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld wonen en zorg, klimaatadaptatie, stedelijke vernieuwing en de ontwikkeling van de haven maken het werken voor gemeente Den Helder daarom zo interessant.

Naar de website: https://www.denhelder.nl

Taken en verantwoordelijkheden

Als teammanager ben je verantwoordelijk voor zowel de medewerkers als het proces en de resultaten. Je bent coach, sparringpartner en kritisch gesprekspartner op de inhoud. De ontwikkeling van jouw mensen is een belangrijk onderdeel van je werk. Je stuurt op samenwerking en resultaatgerichtheid. Je bent verantwoordelijk voor het leveren van ureninzet van mensen uit jouw team aan de vijf geformuleerde maatschappelijke opgaven: aantrekkelijke woonstad, ondernemende stad, betekenis voor de regio, zorg op maat en leefbare stad.

Je stapt in een fase waarin volop wordt nagedacht over de beweging naar wijkgericht werken. Dat kan betekenen dat de huidige teamsamenstelling de komende tijd doorontwikkelt.

Je stimuleert onderlinge samenwerking en werkt aan een veilige werksfeer waarin elke mening telt en knelpunten transparant, in openheid, worden besproken. Je houdt verbinding met de opgavemanagers en werkt tegelijkertijd aan continue professionele (door)ontwikkeling van jouw team. Zowel het wijkgericht- als het opgavegericht werken zijn nieuw voor gemeente Den Helder. Jij bent verantwoordelijk voor het meenemen van jouw team in deze verandering en je doet wat nodig is om de nieuwe werkwijze zo goed mogelijk te implementeren.

Je werkt nauw samen met je collega-teammanagers binnen het Sociaal Domein en jullie kunnen elkaar bij vakantie en afwezigheid vervangen waar nodig.

 • Eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke output en het resultaat van jouw team
 • Peoplemanager, coach en inspirator voor jouw medewerkers
 • Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap
 • Creëren van een veilige en plezierige werksfeer
 • Aanjager van onderlinge samenwerking over alle werkvelden heen
 • Kritisch en onafhankelijk denker
 • Ambassadeur van het opgavegericht en wijkgericht denken en werken
 • Knelpunten in de samenwerking boven tafel krijgen en oplossen
 • Nauw samenwerken met collega-teammanagers en opgavemanagers

Profiel

Je hebt hbo+ werk- en denkniveau en bent ervaren in het aansturen van grote teams. Samenwerken vind je vanzelfsprekend en je zoekt actief de verbinding op. Je hebt ervaring in het ontwikkelen en coachen van medewerkers en teams en in het sturen op resultaat, output en samenwerking. Je weet welke grote maatschappelijke opgaven er bij de gemeente liggen. Je bent open, betrouwbaar en gedreven om met jouw afdeling een waardevolle bijdrage te leveren aan het opgavegericht werken. Je haalt energie uit de mensen én de inhoud.

 • Hbo+ werk- en denkniveau
 • Aantoonbare ervaring met werken in een complexe, dynamische, politiek-bestuurlijke omgeving
 • Bij voorkeur ervaring in een overheidsorganisatie
 • Intrinsiek gemotiveerd om te werken aan maatschappelijke opgaven
 • Ervaring met veranderprocessen is een pre
 • Affiniteit met het sociaal domein

Competenties en persoonlijke kwaliteiten

Als peoplemanager heb je een natuurlijke interesse in mensen en wat hen drijft. Je organiseert een stimulerende werkomgeving en neemt belemmeringen weg. Je luistert, coacht, stelt vragen en loopt rond. Je bent nieuwsgierig naar hoe situaties zijn ontstaan en schakelt tegelijkertijd door naar de toekomst. Wat is nodig om optimaal bij te dragen aan het wijk- en opgavegericht werken? Je beweegt makkelijk mee met wat de veranderende context van jou en jouw mensen vraagt. Je coacht mensen in deze verandering en hebt oog en aandacht voor de verdere professionalisering en ontwikkeling van jouw team inhoudelijke experts.

 • Ervaren leidinggevende
 • Coach en sparringpartner
 • Mensgericht
 • Resultaatgericht
 • Enthousiast en inspirerend
 • Kritisch en onafhankelijk
 • Gericht op samenwerking

Solliciteren en contact

Wil je solliciteren? Ga dan naar de website www.beljonwesterterp.nl, naar de vacature Teammanager Sociaal Domein en klik op de button ‘solliciteer direct’.

Let op: gebruik niet onderstaande button om te solliciteren.

Voor vragen kun je contact opnemen met:

Mark Olman, regiodirecteur, via 06 - 27 50 73 84

Werkuren:
Fulltime
Sluitingsdatum:
05-02-2022