Gemeente Den Helder Concerndirectie

Opgavemanager (36 uur)

Vacaturenummer 21063

Stevige programmamanager met integrale visie

Wat ga je doen?

Den Helder. Daar gebeurt veel. In de Noord-Hollandse stad met ruim 56.000 inwoners wordt volop ontwikkeld en het gaat goed. De stad is opgeknapt en er wordt geïnvesteerd en gebouwd. Om op de groei en de opgaven van de stad te kunnen inspelen werkt de gemeente opgavegericht. Hiertoe zijn opgavemanagers aangesteld voor de vijf opgaven: aantrekkelijke woonstad, ondernemende stad, betekenis voor de regio, zorg op maat en leefbare stad. Elk van de opgaven wordt aangestuurd door een opgavemanager.

Om het team te completeren zoeken we concreet twee opgavemanagers voor de opgaven ‘betekenis voor de regio’ en ‘ondernemende stad’. Binnen de opgave `ondernemende stad` houd je je bezig met projecten rondom gebiedsgerichte en marktgerichte ontwikkeling van het ondernemersklimaat, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en bereikbaarheid en doorstroming. Onder de opgave `betekenis voor de regio` vallen onder meer het ontwikkelen en borgen van draagvlak rond maatschappelijke en culturele voorzieningen, behoud en ontwikkeling van erfgoed, het Helders Perspectief (regionale arbeidsmarkt) en de regionale samenwerkingsagenda als aandachtsgebieden.

Als opgavemanager ga jij ervoor zorgen dat de juiste verbindingen worden gelegd en resultaten worden behaald. Je volgt de ontwikkelingen in stad, regio, provincie en Den Haag op de voet en ziet wat er op welk moment moet gebeuren. Je bewaakt de voortgang en stuurt bij waar nodig. Je werkt met alle relevante werkvelden samen. Je toont lef om nieuwe wegen te bewandelen en bent vernieuwend in je aanpak om voor de opgave het maximale te bereiken. Je bent sterk op het proces, maar brengt zeker ook inhoudelijke kennis van jouw opgave mee.

Het betreft een nieuwe functie in een nieuw te vormen team. Je gaat in deze functie meebouwen aan het nieuwe team en tegelijkertijd werken aan jouw eigen interne en externe positionering. Het is een nieuwe manier van werken voor Den Helder, waarmee je tevens ambassadeur en aanjager bent van deze verandering in de interne organisatie.

Werken voor Den Helder doe je vanuit de kernwaarden vertrouwen, lef en trots.

Plaats in de organisatie

Samen met de manager Strategische Opgaven vormen de opgavemanagers een nieuw team. Je stuurt een team van trekkers van prioritaire opdrachten en (strategisch) adviseurs functioneel aan en bent in voorkomende gevallen ook zelf trekker van een opdracht. Je weet daarom goed te schakelen tussen de rollen van opgavemanager, regisseur, projectleider of procesbegeleider. Je bent actief op zowel hert proces als de inhoud.

In de gemeentelijke organisaties zijn de lijnen kort en de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk belegd. Een organisatie die intern en extern continu bouwt aan haar netwerk. De opgavemanagers werken daarom intensief samen met de teammanagers die verantwoordelijk zijn voor het structurele werk en aanwezige expertise in de organisatie.

Den Helder biedt

Het gaat om een nieuwe functie voor 36 uur per week. De functie is ingeschaald in schaal 13 met een bijbehorend salarisniveau van minimaal € 4.965,- en maximaal € 6.616,- bruto per maand (salarispeil 1 april 2022). Daarnaast biedt Den Helder een ruim keuzebudget en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Gedeeltelijk thuiswerken is vanzelfsprekend mogelijk.

Gemeente Den Helder

Den Helder is een groeiende stad, volop in ontwikkeling. De stad, bekend van offshore-activiteiten en als thuishaven van de marine, is aan drie kanten omringd door de zee, en dat zie je terug in het maritieme karakter van de stad. Met het duingebied, de zee en de Stelling van Den Helder, monumentale  schouwburg en bibliotheek heeft Den Helder ook veel cultuurschatten te bieden. Een bloeiende gemeente waar het de komende jaren bruist van energie. Den Helder heeft een centrumfunctie en huisvest daarom veel voorzieningen voor de Kop van Noord-Holland. Complexe vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld wonen en zorg, klimaatadaptatie, stedelijke vernieuwing en de ontwikkeling van de haven maken het werken voor gemeente Den Helder daarom zo interessant.

Naar de website: https://www.denhelder.nl

Taken en verantwoordelijkheden

Als opgavemanager werk je aan een specifieke strategische opgave. Je zorgt voor samenwerking en verbinding binnen de opgave en werkt met tal van werkvelden samen. Je brengt jouw opgave verder binnen de ambtelijke organisatie en haalt de buitenwereld naar binnen. Je brengt partijen bij elkaar, houdt regie op de timing van verschillende deelprojecten en onderhoudt relevante contacten. Je stelt prioriteiten, kunt de opgave vertalen naar doelen, haalbare resultaten en de uitvoeringsstrategie. Je houdt focus, maar verliest niet uit het oog dat nieuwe prioriteiten van binnen of buiten ook relevant kunnen zijn of worden voor de opgave.

 • Eindverantwoordelijk voor het realiseren van resultaten binnen jouw maatschappelijke opgave;
 • Strategische beslisbevoegdheid met financiële consequenties;
 • Opdrachtgever van trekkers van opdrachten;
 • Eerste aanspreekpunt voor wethouders op deze opgaven;
 • Borgen voortgang en bewaken van de onderlinge samenhang binnen de opgave.

Profiel

Je hebt academisch werk- en denkniveau en schakelt snel en makkelijk tussen de rol van opgavemanager, regisseur, projectleider en procesbegeleider. Je bent inhoudsgedreven en werkt intensief samen met tal van experts uit verschillende werkvelden. Je bent een stevige gesprekspartner, zowel binnen de ambtelijke organisatie als voor externe partners. Je weet je weg te vinden in de stad, in de regio en richting Den Haag. Je bent nieuwsgierig en gedreven. Je analyseert en doorziet dingen snel en vertaalt wat je ziet naar een plan van aanpak: ‘zo gaan we het doen’. Je geeft richting en houdt koers. Het bestuurlijk-politieke werkveld is je vertrouwd. Je snapt dat je soms gas moet geven om een versnelling te realiseren en toont hierin lef en leiderschap.

 • Wo werk- en denkniveau;
 • Stevige, aantoonbare ervaring met strategisch adviseren, project- en/of programmamanagement, idealiter in een overheidsorganisatie of regionaal samenwerkingsverband;
 • Intrinsiek gemotiveerd om te werken aan maatschappelijke opgaven;
 • Sterk op proces en inhoud.

NB: voor de opgave ‘betekenis voor de regio’ is een achtergrond in regionale samenwerkingsverbanden welkom; voor ‘ondernemende stad’ is ervaring in de samenwerking met ondernemers een pre.

Competenties en persoonlijke kwaliteiten

Samenwerken gaat je gemakkelijk en van nature goed af. Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, bent organisatiesensitief en omgevingsbewust. Je hebt een goed ontwikkelde politieke antenne. Je bent nieuwsgierig van aard en hebt een brede interesse, waardoor je makkelijk verbanden ziet en verbindingen legt. Je krijgt energie van complexe en dynamische uitdagingen.
Door je kennis en ervaring zit je als stevig gesprekspartner namens de gemeente aan tafel in stuurgroepen. Je doorziet details, maar kunt ook makkelijk terugschakelen naar de hoofdlijnen. Je kunt goed omgaan met functioneel leiderschap. Je kunt veel ballen tegelijk in de lucht houden, ‘makelen en schakelen’ en ziet kansen die je ook weet te verzilveren. Je durft aan te spreken en bij te sturen waar nodig.

 • Stevige gesprekspartner;
 • Goed ontwikkelde leiderschapskwaliteiten gericht op samenwerking;
 • Enthousiast en inspirerend;
 • Kritische denker;
 • Plannen en organiseren;
 • Netwerker en verbinder;
 • Besluitvaardig en resultaatgericht.

Solliciteren en contact

Wil je solliciteren? Ga dan naar de website www.beljonwesterterp.nl, naar de vacature Opgavemanager en klik op de button ‘solliciteer direct’.

Let op: gebruik niet onderstaande button om te solliciteren.

Voor vragen kun je contact opnemen met:

Laura Koppenberg, consultant, via 06 – 22 52 87 72 of via laura.koppenberg@beljonwesterterp.nl

 

 

Werkuren:
Fulltime
Sluitingsdatum:
01-06-2022